Vít đơn trục cuống bẻ gãy

Vít đơn trục cuống bẻ gãy

Availability: In stock

Sku:

Vít đơn trục cuống bẻ gãy 2223-2I35 2233-2I35 Ø 5.5 35
 Vít đơn trục cuống bẻ gãy 2223-2I40 2233-2I40 40
2223-2J40 2233-2J40 Ø 6.0 40
2223-2J45 2233-2J45 45
Top