Vít đa trục cuống bẻ gãy

Vít đa trục cuống bẻ gãy

Availability: In stock

Sku:

Vít đa trục cuống bẻ gãy 2225-2I35 2235-2I35 Ø 5.5 35
 Vít đa trục cuống bẻ gãy 2225-2I40 2235-2I40 40
2225-2J40 2235-2J40 Ø 6.0 40
2225-2J45 2235-2J45 45
Top