Nẹp tăng áp bản rộng xương đùi   4115

Nẹp tăng áp bản rộng xương đùi 4115

Availability: In stock

Sku:

4115-5005 5 96x17x4.8 Stainless Steel
4115-5006 6 112x17x4.8
4115-5007 7 128x17x4.8
4115-5008 8 144x17x4.8
4115-5009 9 160x17x4.8
4115-50010 10 176x17x4.8
4115-50012 12 208x17x4.8
4115-50014 14 240x17x4.8
Ghi chú: Sử dụng với Vít cứng ren toàn phần HA4.5
Top