Nẹp tăng áp bản nhỏ cánh tay   4111

Nẹp tăng áp bản nhỏ cánh tay 4111

Availability: In stock

Sku:

sản phẩm

Lỗ

 Dài x Rộng x Dày

(mm)

Chất liệu
4111-5004 4 52x12x3 Stainless Steel
4111-5005 5 64x12x3
4111-5006 6 76x12x3
4111-5007 7 88x12x3
4111-5008 8 100x12x3
4111-5009 9 112x12x3
4111-5010 10 124x12x3
Ghi chú: Sử dụng với Vít cứng ren toàn phần HA3.5
Top