Nẹp đầu dưới xương chày phía bên

Nẹp đầu dưới xương chày phía bên

Availability: In stock

Sku:

4318-3/5103 4  Trái Titanium

&

Stainless Steel

 

4318-3/5203 Phải
4318-3/5104 5  Trái
4318-3/5204 Phải
4318-3/5105 6  Trái
4318-3/5205 Phải
4318-3/5106 7  Trái
4318-3/5206 Phải
4318-3/5108 8  Trái
4318-3/5208 Phải
Ghi chú: Dùng vít cứng ren toàn phần HA3.5 và vít xốp ren bán phần HB3.5
Top