Nẹp cho xương trẻ em    4123

Nẹp cho xương trẻ em 4123

Availability: In stock

Sku:

4123-3/5004 4 52x12x2

Stainless Steel

4123-3/5006 6 76x12x2
4123-3/5008 8 100x12x2
4123-3/5010 10 120x12x2
Ghi chú: Sử dụng với Vít cứng ren toàn phần HA4.5
Top