Nẹp cầu phổ thông     4117

Nẹp cầu phổ thông 4117

Availability: In stock

Sku:

4117-3/5204 4 60x10x2.5 Stainless Steel
4117-3/5304 4 75x10x2.5
4117-3/5406 6 90x10x2.5
4117-3/5506 6 105x10x2.5
4117-3/5606 6 125x10x2.5
4117-3/5708 8 140x10x2.5
Ghi chú: Sử dụng cho đoạn xương nhỏ.

Dùng vít cứng HA3.5 hoặc HA4.5.

Top