Đinh nội tuỷ xương chày có chốt ngang  3110

Đinh nội tuỷ xương chày có chốt ngang 3110

Availability: In stock

Sku:

Mã sản phẩm Đường kính Chiều dài

Chất liệu

 3111-5024 8 240 Stainless Steel
 3111-5026 260
 3111-5028 280
 3111-5030 300
 3111-5032 320
 3111-5034 340
 3112-5026 9 260
 3112-5028 280
 3112-5030 300
 3112-5032 320
 3112-5034 340
Top