Đinh nội tuỷ xương cánh tay có chốt ngang

Đinh nội tuỷ xương cánh tay có chốt ngang 3610

Availability: In stock

Sku:

Mã sản phẩm Đường kính Chiều dài

Chất liệu

3611-5018 Ø 7 180  Stainless Steel
3611-5020 200
3611-5022 220
3611-24 240
3611-5026 260
3611-5028 280
3612-5018 Ø 8 180
3612-5020 200
3612-5022 220
3612-5024 240
3612-5026 260
3612-5028 280
Top