Đĩa đệm liên kết dạng thoi nén

Đĩa đệm liên kết dạng thoi nén (Impacted Fusion Cage)

Availability: In stock

Sku:

Đĩa đệm liên kết dạng thoi nén  (Impacted Fusion Cage) Mã sản phẩm Dài x Cao x Rộng

(mm)

 Đĩa đệm liên kết dạng thoi nén  2440-0822 8 x 22 x 10
 2440-0826 8 x 26 x 10
    2440-1022 10 x 22 x 10
 2440-1026 10 x 26 x 10
 2440-1222 12 x 22 x 10
 2440-1226 12 x 26 x 10
 2440-1422 14 x 22 x 10
 2440-1426 14 x 26 x 10
Top