Đĩa đệm dạng rãnh xoáy tiếp hợp

Đĩa đệm dạng rãnh xoáy tiếp hợp (Threaded Fusion Cage )

Availability: In stock

Sku:

Đĩa đệm dạng rãnh xoáy tiếp hợp (Threaded  Fusion Cage ) Mã sản phẩm Đường  kính x Dài

(mm)

 Đĩa đệm dạng rãnh xoáy tiếp hợp  2411-2012 ø10 x 12
 2411-2016 ø10 x 16
 2411-2020 ø10 x 20
 2411-2216 ø12 x 16
 2411-2220 ø12 x 20
 2411-2225 ø12 x 25
 2411-2420 ø14 x 20
 2411-2425 ø14 x 25
 2411-2620 ø16 x 20
 2411-2625 ø16×25
Top