Đầu chỏm lưỡng cực Bipolar 1135

Đầu chỏm lưỡng cực Bipolar 1135

Availability: In stock

Sku:

Đầu chỏm lưỡng cực Bipolar 1135

Mã sản phẩm Kích cỡ Chất liệu
Đầu chỏm lưỡng cực Bipolar 1135 1135-4140 40/22 Cobalt-chrome-

Molybdenum Alloy

 

Ultrahigh Molecular

1135-4142 42/22
1135-4144 44/22
1135-4146 46/28
1135-4148 48/28
1135-4150 50/28
1135-4152 52/28
Top